Tænk på at - - -  link 


18.10.2019

Midler afsat til at fremme det lokale klubarbejde. link  


26.11.2018

TRÆFUDVALGENE:
Brørup:
Geert Hartvigsen tlf. 40 93 55 52
Ole Gottlieb tlf. 40 18 14 65
Henning Hansen tlf. 22 23 30 66
Chr. Andersen tlf. 40 96 97 84
Klaus Eriksen tlf. 20 61 24 83
Niels Elkjær tlf. 40741412
Torkil Lund tlf. 61 54 18 338

Birkendegaard:
Jimmie
Casper
Dan
Julie
Jytte
Jeppe


29.05.2018

Vigtig information!

I forbindelse med Persondataforordningen (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018, skal vi meddele, at Dansk Veteran Traktor Klub ikke har et medlemskartotek, men kun en medlemsliste / adresseliste, som indeholder medlemsnummer, navn, adresse og telefonnummer. Listen anvendes i forbindelse med udsendelse af PIONEREN samt til opkrævning af kontingent og opbevares på forsvarlig vis.

Indtil videre vil der ikke kunne rekvireres medlemslister elektronisk eller på papir.

Har du spørgsmål, tag venligst kontakt til redaktøren eller kassereren.


31.10.2016

Til alle modtagere af PIONEREN.
Ang.: Adresse og distribution.
På bagsiden af bladet du sidder med er angivet forsendelsesadressen. Check venligst om den rigtige adresse er angivet,
hvis ikke, bedes den rigtige adresse angives under "flytning" på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til klubbens kasserer.
Ved flytning, skal dette altid meldes til klubben, da klubben ikke får postvæsenets automatiske adresseændring.
Desværre er udsendelsen af PIONEREN også underlagt postvæsenets besparelser. 
Vi må derfor i fremtiden forvente længere tid fra at bladet er afleveret til postvæsenet og til bladet modtages af klubbens medlemmer.


 17.11.2015

DVTK shoppen.

Klubben har et udvalg af "reklameartikler", som normalt kun sælges i forbindelse med klubbens arrangementer.
Omtalte artikler kan nu købes hele året. 
Nyhed: Sort strikhue med gul skrift. 
klik på køb, salg,  - øvrige annoncer, øverst på siden.