Tænk på at - - -  link 


24.03.2020
Annoncering, afholdelse af arrangementer samt aflysninger.
Ved flere lejligheder er jeg blevet spurgt om der skal annonceres flere arrangementer i den nuværende situation.
Mit svar er at der kommer en tid efter denne, hvor der igen skal være arrangementer,
så derfor planlæg fortsat i denne svære tid.
Så lang tid der ikke er skabt omkostninger går det jo!
Husk at give besked når et planlagt arrangement aflyses, så vil det omgående blive oplyst på hjemmesiden.
Til alle medlemmer og andre, hold øje med kalenderen på klubbens hjemmeside, da det er det eneste sted der kan holdes opdateret.
Jørgen Sørensen


24.03.2020
Generalforsamling 2020
Som alle medlemmer ved blev den planlagte generalforsamling den 14. marts 2020 aflyst på grund af Corona-situationen.
Som tingene forholder sig ved redaktionens afslutning er det ikke muligt at fastlægge en ny dato.
Dato for en ny generalforsamling vil blive tilrettelagt på en sådan måde at der rettidigt indkaldes til generalforsamling i PIONEREN.
Indtil der er afholdt generalforsamling fortsætter den nuværende bestyrelse uforandret.
Bestyrelsen


18.10.2019

Midler afsat til at fremme det lokale klubarbejde. link  


26.11.2018

TRÆFUDVALGENE:
Brørup:
Geert Hartvigsen tlf. 40 93 55 52
Ole Gottlieb tlf. 40 18 14 65
Henning Hansen tlf. 22 23 30 66
Chr. Andersen tlf. 40 96 97 84
Klaus Eriksen tlf. 20 61 24 83
Niels Elkjær tlf. 40741412
Torkil Lund tlf. 61 54 18 338

Birkendegaard:
Jimmie
Casper
Dan
Julie
Jytte
Jeppe


29.05.2018

Vigtig information!

I forbindelse med Persondataforordningen (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018, skal vi meddele, at Dansk Veteran Traktor Klub ikke har et medlemskartotek, men kun en medlemsliste / adresseliste, som indeholder medlemsnummer, navn, adresse og telefonnummer. Listen anvendes i forbindelse med udsendelse af PIONEREN samt til opkrævning af kontingent og opbevares på forsvarlig vis.

Indtil videre vil der ikke kunne rekvireres medlemslister elektronisk eller på papir.

Har du spørgsmål, tag venligst kontakt til redaktøren eller kassereren.


31.10.2016

Til alle modtagere af PIONEREN.
Ang.: Adresse og distribution.
På bagsiden af bladet du sidder med er angivet forsendelsesadressen. Check venligst om den rigtige adresse er angivet,
hvis ikke, bedes den rigtige adresse angives under "flytning" på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til klubbens kasserer.
Ved flytning, skal dette altid meldes til klubben, da klubben ikke får postvæsenets automatiske adresseændring.
Desværre er udsendelsen af PIONEREN også underlagt postvæsenets besparelser. 
Vi må derfor i fremtiden forvente længere tid fra at bladet er afleveret til postvæsenet og til bladet modtages af klubbens medlemmer.


 17.11.2015

DVTK shoppen.

Klubben har et udvalg af "reklameartikler", som normalt kun sælges i forbindelse med klubbens arrangementer.
Omtalte artikler kan nu købes hele året. 
Nyhed: Sort strikhue med gul skrift. 
klik på køb, salg,  - øvrige annoncer, øverst på siden.