På hjemmesiden og i PIONEREN bringes oplysninger om arrangementer, både i klubben og uden for klubben, om veterantraktorer, stationære motorer, redskaber og gl. entreprenørmaskiner samt redskaber til disse.


18.03.2022

 Forsikring!

 Det er bestyrelsens hensigt at holde medlemmerne orienteret om gældende retningslinjer!

Traktorer og selvkørende maskiner der køres med, skal under alle omstændigheder være ansvarsforsikret af ejeren/brugeren.

I forbindelse med klubarrangementer har DVTK tegnet en erhvervsansvarsforsikring for medlemmerne, denne forsikring dækker følgende:

- Erhvervsansvar. Fareafværgelse. Forureningsdækning. Produktansvar for lejlighedsvis detailsalg, samt motoransvar (se forsikringsbetingelser).

Myndighedsgodkendelse:

Det er en forudsætning for dækning, at myndighedskrav iagttages og overholdes,
herunder at der for aktiviteter, hvor politigodkendelse er påkrævet, indhentes en sådan.

Som deltager ved klubbens arrangementer, husk at du skal være 16 år og have minimum traktorkørekort for at køre med traktorer m.m.  

Offentlige arrangementer afholdt i klubbens navn (DVTK) skal af hensyn til forsikring være bestyrelsen bekendt og skal offentliggøres i PIONEREN og/eller på klubbens hjemmeside. (www.dvtk.dk) 
I forbindelse med arrangementet skal der være skilte og / eller bannere, der angiver at det er et DVTK-arrangement.
Den lokale arrangør er ansvarlig for at køretøjerne har lovpligtig ansvarsforsikring og at førere af traktorer og maskiner som minimum har kørekort til traktor, at gældende love og regler samt anvisninger fra Arbejdstilsynet overholdes, og at der kun befinder sig føreren på traktoren/maskinen under kørsel. 
Undtaget er dog maskiner der kræver én hjælper f.eks. sækkemejetærskere, selvbindere, slåmaskiner og lignende. Hjælperen skal være fyldt 16 år. Overtrædes ovennævnte kan traktorføreren bortvises.

Kørsel på offentlig vej og kørsel til og fra arrangementer er ikke dækket af klubbens forsikring.

Det gule veteranmærkat er ingen forsikring, kun en anvisning fra arbejdstilsynet.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jørgen Sørensen på tlf. 21 45 07 68

Bestyrelsen er bekendt med flere forsikringsselskaber der kan tegne ”Veterantraktor-forsikring”. Se herunder og PIONEREN.
De enkelte forsikringsselskaber har forskellige betingelser. Forhør selv ved de enkelte selskaber.

Klubbens bestyrelse   

14.01.2022


Forsikringsselskaber som klubbens bestyrelse er bekendt med, der tegner veterantraktorforsikringer:


Veteran traktor - forsikring - Thisted Forsikring. Tlf. 75 91 21 92
www.veteranforsikringdanmark.dk/forsikringer/forsikring-til-din-veterantraktor      Flyer    


ETU Forsikring A/S, 6230 Rødekro. Tlf. 74 72 86 00
www.etuforsikring.dk/se-alle-forsikringer/veterantraktorforsikring     Flyer     


Bilag:
Forsikring og betingelser for klubbens erhvervsansvarsforsikring.
      Police og betingelser:   link   (18.03.2022
      Uddrag af police tilpasset DVTK:  link   (18.03.2022)


Brev fra arbejdstilsynetlink    (14.05.2001)


Oversigt - forsikring - registrering: link     (28.01.2022)