Tænk på at - - -  link 


18.03.2022

Klubbens erhvervsansvarsforsikring:

Forsikring og betingelser for klubbens erhvervsansvarsforsikring.
     
Police og betingelser:  link    (18.03.2022
      Uddrag af police tilpasset DVTK:  link   (18.03.2022)


18.03.2022

Midler afsat til at fremme det lokale klubarbejde.

Ideen med dette tiltag er, at grupper og enkeltpersoner (medlemmer), som har lyst til at starte og afholde medlemsbesøg og lokale klubarrangementer,
hvor der er behov for midler til lokaleleje, opvarmning, forplejning og lignende, kan søge tilskud.
Arrangementer hvortil der ønskes tilskud skal være annonceret på klubbens hjemmeside og/eller i PIONEREN senest 4 uger før arrangementets afholdelse.
Annoncen skal indeholde tydelig adresse for arrangementet samt kontaktperson.
Arrangementer hvor der er entreindtægter / deltagerbetaling er ikke tilskudsberettiget.
Arrangementer hvor der handles med varer er ikke tilskudsberettiget.
Interne møder og lignende er ikke tilskudsberettiget.
Senest 3 uger før arrangementets afholdelse sendes en skriftlig ansøgning med formål/aktivitet og ansvarlig person til klubbens kasserer.
Derudover forventes det, at der tages fotos og skrives en artikel om arrangementet til klubbladet PIONEREN.  
Der kan max. Udbetales kr. 1000,-. pr. dag pr. arrangement.
18.03.2022
Bestyrelsen


14.02.2022
Dieselolie til veterankøretøjer   link


28.01.2022
Kørsel på offentlig vej, forsikring og registrering af veterantraktorer.
Et ofte stillet spørgsmål er, "hvordan skal jeg forholde mig ved kørsel på offentlig vej med min veterantraktor, og hvad gør andre"?
Hvordan andre forholder sig er op til den enkelte!
Vedlagt artikel fra PIONERN med oplysninger, samt en mere indgående artikel om emnet.
Redaktøren


30.03.2020
Bøn til jer der indsender materiale til PIONEREN.

For at få det bedste resultat i forbindelse med opsætning og trykning af bladet, skal jeg endnu en gang bede om at få tilsendt materiale som mail, Word dokument eller lignende, samt foto som vedlagte filer. PDF filer og andre filer med indsatte fotos er umulige at få et godt resultat ud af.
Plakater og lignende modtages fortsat gerne som PDF filer. – På forhånd tak for hjælpen.
Har du spørgsmål så sig til!
Redaktøren


11.12.2021

TRÆFUDVALGENE:
Brørup:

Geert Hartvigsen
Tlf. 40 93 55 52 mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ole Gottlieb
Tlf. 40 18 14 65 mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Henning Hansen
Tlf. 22 23 30 66 mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Chr. Andersen
Tlf. 40 96 97 84 mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Klaus Eriksen
Tlf. 20 61 24 83 mail: :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

Niels Elkjær
Tlf. 23 95 50 68 mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    


29.05.2018

Vigtig information!

I forbindelse med Persondataforordningen (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018, skal vi meddele, at Dansk Veteran Traktor Klub ikke har et medlemskartotek, men kun en medlemsliste / adresseliste, som indeholder medlemsnummer, navn, adresse og telefonnummer. Listen anvendes i forbindelse med udsendelse af PIONEREN samt til opkrævning af kontingent og opbevares på forsvarlig vis.

Indtil videre vil der ikke kunne rekvireres medlemslister elektronisk eller på papir.

Har du spørgsmål, tag venligst kontakt til redaktøren eller kassereren.


31.10.2016

Til alle modtagere af PIONEREN.
Ang.: Adresse og distribution.
På bagsiden af bladet du sidder med er angivet forsendelsesadressen. Check venligst om den rigtige adresse er angivet,
hvis ikke, bedes den rigtige adresse angives under "flytning" på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til klubbens kasserer.
Ved flytning, skal dette altid meldes til klubben, da klubben ikke får postvæsenets automatiske adresseændring.
Desværre er udsendelsen af PIONEREN også underlagt postvæsenets besparelser. 
Vi må derfor i fremtiden forvente længere tid fra at bladet er afleveret til postvæsenet og til bladet modtages af klubbens medlemmer.