PIONEREN er klubbens medlemsblad, som udkommer 6 gange om året til alle medlemmer.- Udkommer midt i lige måneder.

Bliv medlem og modtag bladet.

Deadline for materiale til PIONEREN er normalt den 20. i ulige måneder, men kan ændre sig lidt. Se datoen i sidste blad på side 2 (klik på forsiden af bladet her på siden).
Venligst indsend materialet til PIONEREN kontinuerligt; ikke den 20. eller senere!

Indsendt materiale til PIONEREN skal som minimum være forsynet med medlemsnummer, for at afsenderen kan identificeres!

Materiale til PIONEREN sendes bedst som "brødtekst" og fotos som "Originale JPG filer", da indsatte billeder i teksten mister kvalitet. (Ikke fra Facebook eller lignende)

Udebliver bladet eller er beskadiget ved modtagelsen, tag da kontakt til kasserer Palle Rasmussen på tlf. 20 16 55 18 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Henvendelse vedr. PIONEREN til redaktør:

Jørgen Sørensen
Valmuevej 62, 8700 Horsens
Telefon: 21 45 07 68
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Klik på venstre foto for at se forside og indholdsfortegnelse i det nyeste PIONEREN  -    Klik på højre foto for at se en tidligere udgave af PIONEREN   


 

Nyeste PIONEREN (indholdsfort. - klik på billedet) PIONEREN (fuld version - klik på billedet)